|  Mastot  | Laitetilat | Kiinteistöratkaisut Tarvikkeet  |  Mastotyöt  |  Suunnittelu  | 

MastotMastCraft toimittaa mastoja koko Suomeen mm. operaattoreiden, puhelinyhtiöiden, sähköverkkoyhtiöiden, rakennuttajien, kaivosten, rakennusyhtiöiden, satamien ja viranomaisten tarpeisiin sekä tuulivoima-alan yhtiöille. MastCraftin asiantuntijat suunnittelevat sopivan mastoratkaisun asiakkaan tarpeen mukaan, olipa kyseessä 9 tai 90 metriä korkea rakenne. Korkeuden alarajaa ei ole millään mastotyypillä, ja MastCraftin minimastoja voidaankin käyttää lähes missä tahansa (esimerkiksi liikennekamerat maanteiden varsilla). Maston korkeuden yläraja riippuu maston tyypistä. Mastot voidaan toimittaa joko ristikkorakenteisina mastoina (harustettuina tai vapaasti seisovina) tai putkimastoina.

Suunnitteluun, luvitukseen yms. MastCraft tarjoaa myös laajasti palveluita. Katso lisää kohdasta Suunnittelu.

Mastcraft Putkimastot
 
  Mastcraft vapaasti seisovat mastot
 
  Mastcraft harustetut mastot

PUTKIMASTOTPutkimastot ovat omiaan esimerkiksi teleliikenteen tarpeisiin, valomastoiksi tai pientuulivoiman mastoiksi. Putkirakenteella toteutetaan vakiona 0-48 metriä korkeita mastoja.

 

 

VAPAASTI SEISOVAT MASTOTVapaasti seisova masto käy melkeinpä käyttöön kuin käyttöön. Telemastojen lisäksi käyttökohteita ovat esimerkiksi valomastot, ukkosmastot ja pientuuli-voimaloiden mastot. Vapaasti seisovien mastojen vakiomallit ovat 0-69 metriä korkeita. Tyven sivun leveys riippuu maston korkeudesta. 
 

HARUSTETUT MASTOTMastCraftin tuotevalikoiman korkeimmat mastot ovat harustettuja mastoja. Harustettua ristikkorakennetta käytetään yleensä teleliikennemastoissa, linkkimastoissa, tuulimittauksissa tai radiomastoissa. Vakiomallit ovat jopa 91 metriä korkeita, mutta tarpeen mukaan MastCraft toimittaa myös korkeampia harustettuja mastoja, esimerkiksi juuri tuulimittauksiin.


Huom! Kaikki mastotyypit ovat tapauskohtaisesti saatavilla myös korkeampina mastoina kuin yllä mainitut vakiomallit. Esimerkiksi tuulimittausmastot yltävät jopa 140 metriin saakka. Tuulimittausmastoja on mahdollista myös vuokrata, vaikkapa vuodeksi tai kahdeksi kerrallaan, pystytettynä asiakkaan haluamaan kohteeseen. Samalla ammattitaidolla asennetaan myös mittalaitteet, sekä toimitetaan niille tarvittavat puomit ja kiinnikkeet.
Kysy lisää asiantuntijoiltamme!
Suoritustasoilmoitukset (DoP).
  |  Mastot  | Laitetilat | Kiinteistöratkaisut Tarvikkeet  |  Mastotyöt  |  Suunnittelu  | 

Laitetilat

Laitetiloja käytetään energia- ja televerkon laitteiden suojarakennuksina. Laitetiloihin sijoitetaan muun muassa maasulkuvirran kompensointilaitteita, tukiasemalaitteita, generaattoreita ja niin edelleen. Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa voimme toimittaa laitesuojan erilaisilla varusteluilla, erityisesti sähköverkkorakentamisen alalle. Laitesuojat voidaan toimittaa 
materiaalitoimituksena asiakkaan haluamaan osoitteeseen, tai valmiiksi paikalleen asennettuna. Laitetilan ulkoverhouksen väri on räätälöitävissä. Tuotekehitys jatkuu kiivaana, ja tulemme lanseeraamaan modulaariset ja lämpöeristetyt versiot. Kysy lisää!

 

 

    

  |  Mastot   | Laitetilat | Kiinteistöratkaisut Tarvikkeet  |  Mastotyöt  |  Suunnittelu  | 

KiinteistöratkaisutKiinteistöratkaisut

MastCraft tarjoaa operaattoreille ja puhelinyhtiöille kiinteistömastoja teleliikenneverkon (3G, 4G) rakentamiseen taajama-alueelle. MastCraftin osaaminen kiinteistötuotteissa on alan huippua, ja MastCraft toimittaakin tuotteitaan markkinoille laajasti. Kiinteistöpuolella MastCraftin tuotteita on luonnehdittu erityisen laadukkaiksi ja toimitusaikoja nopeiksi.

Kiinteistökohteisiin MastCraft toimittaa muun muassa seuraavia tuotteita:
    - kattomastot
    - ylitystelineet
    - antennijalat
    - linkkikiinnikkeet
    - seinäkiinnikkeet, seinätelineet
    - räystästelineet

Kiinteistökohteet vaativat mastoja useammin kohdekohtaista suunnittelua. Lue lisää MastCraftin rakennesuunnittelupalvelusta kohdasta Suunnittelu.
 


Mastcraft kiinteistöratkaisut
  |  Mastot   | Laitetilat | Kiinteistöratkaisut Tarvikkeet  |  Mastotyöt  |  Suunnittelu  | 

TarvikkeetTarvikkeet

MastCraft toimittaa mastotarvikkeita koko Suomeen. Tarvikkeillamme
asennetaan helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti antennit, radioyksiköt
ja kaikki, mitä mastoihin milloinkin on tarve asentaa.
Saatavana muun muassa:
    - erilaiset kiinnikkeet kaikkiin mastopaarteisiin
    - vaakatangot
    - kaapelihyllyt
    - paineentasauslevyt
    - turvakiskot
    - puomit

Erityisen innovatiivinen kiinnike on nyt saatavilla! Ratkaisu on hyvin erilainen perinteisiin
kiinnikkeisiin verrattuna, mutta suunnittelun lähtökohta on ollut käytön nopeus ja helppous.
Kysy lisää MastCraftin asiantuntijoilta!

 

 

  |  Mastot   | Laitetilat | Kiinteistöratkaisut Tarvikkeet  |  Mastotyöt  |  Suunnittelu  | 

MastotyötMastCraft suorittaa mastotöitä ympäri Suomen sekä itse valmistamiinsa, mutta mielellään myös muiden valmistajien mastoihin sekä muihin korkeisiin rakenteisiin. Mastojen ylläpito, huollot, korkean paikan osaamista vaativat asennustyöt ja metallirakenneasennukset kuuluvat kaikki MastCraftin ydinosaamiseen.

Mastcraft mastotyöt

 

MASTOJEN PYSTYTYS

MastCraft kuljettaa maston paikalle ja pystyttää maston joko autonosturilla tai helikopterin avulla.  Tarvittaessa MastCraft rakentaa mastolle tien, harventaa puuston, toimittaa laitesuojan ja hoitaa loppumaisemoinnin.
 

 

 

ASENNUSTYÖT

- antennien asennukset mastoihin ja    
   katoille
- kiinteistökohteiden
   kokonaisasennukset
- mastotarvikkeiden asennukset
- tuulimittauslaitteiston asennukset


 

 

 

MASTOJEN DOKUMENTOINTI

MastCraftin dokumentointijärjestelmä helpottaa huomattavasti maston omistajien ja hallinnoijien työtä. MastCraft dokumentoi valmistamansa ja pystyttämänsä mastot kattavasti. Mastosta dokumentoidaan selkeät tiedot maston tarkasta sijainnista, kulkuohjeista, mastoon asennetusta tekniikasta ja niiden korkeuksista, tehdyistä asennus- ja huoltoajankohdista ja toimenpiteistä, antennien omistajista, tulevista asennuksista ja huolloista. MastCraftin dokumentointipalvelu takaa, että maston tiedot ovat aina ajan tasalla.

MastCraft dokumentoi myös muiden valmistajien mastoja sekä pystytysvaiheessa että sen jälkeen.


 

MASTOJEN HUOLTO

MastCraft tarjoaa kokonaisvaltaista huoltopalvelua mastoalalle. Mastojen huollot ja korjaukset tehdään sopimuksen mukaan joko kertahuoltona tai pidempänä huoltosopimuksena. MastCraft vastaa sopimusasiakkaiden puolesta maston vuosihuoltojen toteutuksesta ajallaan.
  ERIKOISTYÖT

MastCraft suorittaa myös erikoistöitä missä tahansa kohteessa, jossa vaaditaan korkean paikan erikoisosaamista tai metalli- tai teräsrakenteiden asennuksen osaamista. Suoritettuja erikoistöitä ovat esimerkiksi yleishälyttimen asennukset vesitorneihin tai metallikaiderakenteiden ja katosten asentaminen. 
 
  |  Mastot   | Laitetilat | Kiinteistöratkaisut Tarvikkeet  |  Mastotyöt  |  Suunnittelu  | 

Suunnittelu

 

RAKENNUSLUVAT, KATSELMUKSET, ILMOITUKSET, PÄÄSUUNNITTELIJA JA VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Useimpiin kohteisiinsa MastCraft pystyy tarjoamaan asiakkaalleen merkittävää apua mm. rakennusluvan hankintaan tai jopa hoitamaan koko luvitusprosessin. MastCraft voi hoitaa mielellään myös viranomaiskatselmukset ja -ilmoitukset, ja tarjota pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan palveluita.MASTO- JA KIINTEISTÖTUOTTEET

MastCraft tarjoaa laajan malliston valmiita vakiomalleja masto- ja kiinteistötuotteista. Joskus kuitenkin tontin koko, viranomaismääräykset tai maaston erikoispiirteet asettavat rakenteille tai asennukselle erikoisvaatimuksia, jolloin MastCraft suunnittelee maston yksilöllisesti. Asiakas saa aina mastosta 3D-CAD-suunnitelman, dokumentit tekniikasta sekä rakennepiirrokset asianmukaisine lujuuslaskelmineen. MastCraftin mastorakenteet täyttävät alan Eurocode-standardin vaatimukset.

Kiinteistökohteet vaativat mastoja useammin kohdekohtaista suunnittelua. Vaatimukset rakenteen ulkonäölle, asennukselle ja turvallisuudelle tulevat usealta taholta – isännöitsijöiltä, rakennustarkastajilta, taloyhtiön hallitukselta ja/tai kiinteistön omistajilta. MastCraft on pitkän kokemuksensa ansiosta luotettava toimija alallaan, ja toimittaa kiinteistöasiakkailleen aina parasta asiantuntemustaan.

Kiitosta MastCraft saa usein hyvästä palvelusta, paikan päällä tehdyistä katselmuksista, kattavasta ja asiantuntevasta suunnittelutyöstä sekä sujuvasta asennuspalvelusta.


MUUT TUOTTEET

MastCraftin rakennesuunnittelijat 3D-mallintavat monenlaisia teräsrakenteita sekä tekevät lujuus- ja kuormituslaskelmia mastojen lisäksi myös muista rakenteista. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!


  

 

         

 in english suomeksi